Közösség a könyvtárban - hogy ne legyen egyedül

Egyik fő célkitűzésünk, hogy könyvtárunkat igazi közösségi térré formáljuk.

Egyre több saját szervezésű rendezvénnyel várjuk az érdeklődőket, minden korosztály és érdeklődés igényeit figyelembe véve. Rendszeres klubjaink, csoportfoglalkozásaink értékes pillanatokat, közösségi élményt tartogatnak a résztvevőknek.

Kiemelt fejlesztéseink, valamint beruházásaink azt a célt szolgálják, hogy új szolgáltató és közösségi tereket alakítsunk ki a meglévő épületen belül. Példa erre a nemrégiben átadott baba-mama sarkunk, az előcsarnokban elhelyezett tanulói boxok, vagy a felújított Vajda-terem közös tanulásra is alkalmas tere.

Megyei koordináló központként szakmai közösséget biztosítunk Pest megye könyvtárosainak könyvártípustól függetlenül. Konferenciáink iránt érdeklődők köre rendszeresen túllépi a megye, az ország és a könyvtáros szakma határait. Rendszeresek szakmai képzéseink, és helyet adnunk szakmai akkreditált képzéseknek, műhelynapoknak.

Intézményünk kapuját igyekszünk minél tágasabbra nyitni, lehetőséget adni külső kezdeményezések számára is.

Könyvtári programokkal csatlakozunk helyi és országos programsorozatokhoz, projektekhez.
Helyet biztosítunk azoknak az egyesületeknek, alapítványoknak és civil kezdeményezéseknek, amelyek működésükkel közösségek építését, helyi értékek őrzését, vagy bizonyos szakterületek iskolarendszeren kívüli oktatását végzik.

Rendszeres közösségi alkalmaink