Könyvajánlók mindenkinek

3. Kazuo Ishiguro: Napok romjai

napok romjai

Kazuo Ishiguro japán származású brit író, dalszerző,

forgatókönyvíró. 2017-ben irodalmi Nobel-díjjal jutalmazták

munkásságát. Eddig nyolc regénye jelent meg, ezeket több

mint  negyven  nyelvre  fordították  le.  Film-  és  televíziós

forgatókönyveket is ír.

Ishiguro 1954. november 8-án született Japán délnyugati részében, Nagaszakiban.

Családjával  ötéves  korában  költözött az Egyesült Királyságba, szülőföldjére csak

felnőttként tért vissza. Az 1970-es évek végén a Kenti Egyetemen szerzett diplomát

angol-filozófia szakon, majd kreatív írást tanult a Kelet-angliai Egyetemen. 1982-ben

napvilágot látott első könyve megjelenése óta főállású író.

Kazuo Ishiguro

  A legismertebb regényében, az 1989-ben megjelent Napok romjaiban,

  amelyért Booker-díjat kapott,  és amelyből Anthony Hopkins és Emma

  Thompson főszereplésével forgattak filmet. Ishiguro megindító módon

  tárja fel, hogyan kapcsolódik az emlékezet és a feledés, a múlt és a jelen,

 

valamint a képzelet és a valóság.  Nem dolgozik látványos eszközökkel, írásai nagyon visszafogottak.

Nem  gondolkodik  nyelvi bravúrokban,  barokkos mondatokban.  Visszafogottsága  mélyén  azonban

iszonyú feszültségek rejlenek. Ishiguro írásaiból nemcsak egymást, hanem önmagunkat is megismerhetjük.

Ingyenesen letölthető az alábbi linken

https://kupdf.net/downloadFile/59dc472b08bbc5e77754513a

 

 

 

2. Karácsony Benő: Napos oldal

karácsony Benő: Napos oldal  Karácsony Benő Gyulafehérváron született 1888-ban.

  Középiskolai tanulmányait szülővárosa Római Katolikus

  Főgimnáziumában végezte. A nagyváradi jogakadémián

  kezdte  főiskolai  tanulmányait, de  férfiszabó  édesapja

  nem tudta tovább támogatni, ezért csak az első világháború

után  szerezhetett ügyvédi képesítést Kolozsvárott.  Közben frontszolgálatot

teljesített, megsebesült, a temesvári kórházban ápolták, majd ismét a frontra

küldték, 1919-ben került haza. 

Az 1930-as évek elején Kolozsváron telepedett le és önálló ügyvédi irodát nyitott,

ismert íróként is tovább folytatta ügyvédi gyakorlatát, csaknem húsz éven át. 

1944-ben  deportálták és ez év nyarán halt meg Auschwitzben.

A regényeit nem annyira az epikum, mint inkább az alanyiság jellemzi.

Ironikus-lírai vallomások e regények, melyek nagyjából mind ugyanazt

a problematikát tükrözik. Vissza-visszatérő képlet, hogy a komoly hősnek

van egy komikus alteregója. Kettejük párbeszéde lényegében elemzi a

társadalmat az analitikus groteszk jegyében.

És az eredmény, bármennyire is humoros mezben folyik ez az elemzés: tragikus.

Karácsony Benő

 

 

 

 

        A Napos oldal c. regényről

Felméri Kázmért egy kisváros hivatalnokaként ismerjük meg. Három barátjával együtt éli a háborút megjárt, fáradt, fiatal értelmiségiek életét. Lassan mindnyájan munkanélküliek maradnak, s reménytelennek tűnik a holnap. Kázmér beletörődéssel veszi tudomásul a történteket, még azt is, hogy falun lakó vízimolnár édesapja meghal. Ha már úgyis hazakerült nem megy vissza a városba, hanem apja cselédjével, Veronikával, egy kecskével és egy kutyával együtt berendezkedik a falusi nomád életre. Kázmér közben megjavítja a malomkereket, ezzel egzisztenciát teremt. Szabadidejében agyagot formáz, farag, a keze alól kikerülő alkotások nemcsak rádöbbentik igazi hivatására, hanem meghozzák számára a Dukics Anna szerelmét is…

 

Az alábbi linken lehet legálisan letölteni.    http://mek.oszk.hu/00700/00712/00712.pdf

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

1. Virginia Woolf: Az évek

Woolf: Az évek

  Virginia Woolf Londonban született 1882-ben.

  Regényíró, esszéista, novellista, kritikus, könyvkiadó,

  feminista, akit 20. századi modern irodalom egyik ve-

  zető alakjaként tartják számon és a lélektani  regény

  egyik megteremtőjének.  Kritikusként  dolgozott  35

éven keresztül a Times Literary Supplementnek, így nagy befolyás-

sal volt az irodalmi életre.

Az 1910-es  években  az  írónő  köré  csoportosuló értelmiségiek a 

Bloomsbury-kör  néven vált ismertté.  1917-ben férjével könyvkiadó

vállalkozást alapítottak Hogarth Press néven.

Olyan híres írók műveit jelentették meg, mint Rilke, T. S. Eliot, Katherine Mansfield és ők

jelentették meg – Angliában elsőként – Madách Imre : Az ember tragédiája című művét

angol nyelven. 

Virginia ​Woolfnak ez a műve igazi ritkaság: családregény. Három generáció megannyi

tagjának életútján követi nyomon a modern angol társadalom kialakulását. 

 

Az alábbi linken tudják letölteni.

https://mek.oszk.hu/13300/13326/13326.htm