Általános könyvtárhasználati rend

Szeretettel köszöntjük látogatóink körében! Ahhoz, hogy fennakadás és kellemetlenség nélkül tudja használni könyvtárunkat, összegyűjtöttük néhány pontban a legfontosabb információkat. A könyvtárhasználat részletes szabályait a Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza.

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár szolgáltatásait csak regisztrációt követően lehet igénybe venni.

A könyvtári terekbe bevihető táska maximális mérete 15X20 cm. Egyéb táskákhoz, csomagokhoz, valamint a kabátok elhelyezéséhez a ruhatárat vagy a kulcsos tároló szekrényeinket vegyék igénybe. A ruhatári feladatokat a portaszolgálat látja el.

A nyitvatartási időn kívül a könyvtári terekben tartózkodni tilos, és a könyvtári szolgáltatások nem vehetők igénybe, még abban az esetben sem, ha munkatársaink az épületben tartózkodnak. A könyvtár rendezvényei alatt csak a rendezvény helyszínéül szolgáló termet vehetik igénybe.

A könyvtárból csak kikölcsönzött dokumentum vihető ki. Az olvasótermek állományát az olvasótermekből kivinni tilos, a fénymásolni vitt dokumentumokat be kell mutatni munkatársainknak.

Az olvasó felelősséggel tartozik a dokumentumok és egyéb könyvtári felszerelések, bútorok használatáért, az általa okozott kárt köteles megtéríteni.

A Könyvtár helyiségeinek tisztaságára minden könyvtárhasználó ügyelni köteles. A helyben használt vagy kölcsönzött könyveket tiszta, megkímélt állapotban kell visszaszolgáltatni.
Az olvasótermekben enni, inni nem szabad. 

Az olvasóteremben halkítsa le telefonkészülékét, telefonálásával ne zavarja a többieket!

A Könyvtár egész területén tilos a dohányzás.

A Könyvtár látogatása csak az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges. Alkohol, kábítószer vagy más tudatmódosító szer befolyása alatt álló, illetve a szembetűnően, érezhetően ápolatlan, vagy a közízlést sértő, hiányos öltözékben megjelenő személyek nem látogathatják a könyvtárat. Az ilyen személyt a könyvtár munkatársai felkérik a könyvtárból való távozásra.

A Könyvtár vezetője a többi olvasó munkáját indokolatlanul zavaró, illetve károkozáson vagy a könyvtári tulajdon eltulajdonításán tetten ért személyt korlátozhatja a használati jogait illetően. 

Külső személy vagy szervezet plakátja, szórólapja csak igazgatói engedélyezés után helyezhető el a könyvtári terekben, illetve a főbejárat teljes üvegfelületén. Az előcsarnokban kulturális célzatú plakát és szórólap csak az arra kijelölt helyen helyezhető el. A Könyvtár a kihelyezett plakátokat eltávolíthatja.

A Könyvtár ideológia- és politikamentes. Ilyen jellegű rendezvényekre - a társadalmi tolerancia határain belül - kizárólag bérleti jogviszony keretében kerülhet sor.

Saját felajánlású, használt könyveket csak igazgatói engedélyezés után áll módunkban elfogadni.

Raktári kéréseket nyitvatartási időben 17 óráig áll módunkban teljesíteni.

Panasz esetén a Panaszkezelési Szabályzat rendelkezései a mérvadóak.

A Könyvtárban napi 24 órában vagyon- és személyvédelmi célból zártláncú kamerarendszer működik.

A Könyvtár a rendezvényeiről a honlapján, közösségi oldalain, és egyéb médiumban is hírt adhat.

A Könyvtár rendezvényei sajtónyilvánosak, látogatóik elfogadják, hogy azokon kép és hangfelvételek készülhetnek, melyeket készítőik nyilvánosságra hozhatnak.

olvasoterem.jpg