Felnőtt részleg

Tágas, légkondicionált olvasóteremmel - mely rendezvényeinknek is helyszíne - újság- és folyóiratolvasóval, számítógépes katalógussal, online adatbázisokkal, valamint cca. 150.000 könyvvel várjuk olvasóinkat. Állományunk évi 8-9 ezer kötettel bővül folyamatosan. Az új könyvek már néhány héttel a könyvpiacon való megjelenés után kereshetők. Gyűjtőkörünk általános, de a város sajátos igényeihez igazodva kiemelten gyűjtjük a művészeti könyveket. A vásárlásnál figyelembe vesszük olvasóink igényeit is. Közel 230 féle időszaki kiadvány (napilap, folyóirat) - köztük angol, német, francia, szerb, szlovák nyelvű - olvasható könyvtárunkban. Ezek címlistája ide kattintva megtekinthető. Folyóirataink többségét tartósan megőrizzük és kérésre szolgáltatjuk. Audiovizuális dokumentumainkat a Fonotéka, helyismereti dokumentumainkat a Helytörténeti részlegünkben találják. Gyűjteményünkben idegen nyelvű könyvek is megtalálhatók, közöttük angol, német, francia és kétnyelvű művek, illetve könnyített olvasmányok is.

A kölcsönözhető dokumentumaink egy részét a kölcsönzői térben és az olvasóteremben szabadpolcos rendszerben helyeztük el, bárki számára böngészhetők. Másik részét raktárakban, ezekről a számítógépes katalógusban lehet tájékozódni, illetve a könyvtárosok segítségével kölcsönözhetők. Raktári szolgálat 17 óráig van, ezután érkező kéréseket a következő nyitvatartási napon teljesítjük.

Elmélyült munkára, kutatásra alkalmas olvasótermünkben a különböző tudományágakat reprezentáló kézikönyveket, lexikonokat, összefoglaló munkákat helyeztük el, melyek csak helyben használhatók. A kor követelményeinek megfelelően, a tanulást és a kutatást segítendő előfizetett és nyílt hozzáférésű számítógépes adatbázisokhoz és CD-ROM-okhoz való hozzáférést is biztosítunk. Ezekről a tájékoztató könyvtárosok adnak bővebb felvilágosítást.