Köszöntjük a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár honlapján!

Intézményünk Szentendre város és Pest megye megyei hatókörű városi könyvtára, amely gyűjti, megőrzi és szolgáltatja a városra és a megyére vonatkozó valamennyi publikált dokumentumot. Szerződés alapján 95 településen nyújtunk könyvtári szolgáltatásokat, és módszertani támogatást kínálunk valamennyi megyénkben működő nyilvános könyvtárnak. Szeretettel várjuk a könyvtárunkba valamennyi Szentendrén és Pest megyében élő vagy a város és megye kulturális öröksége iránt érdeklődőt lakost.

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár jövőképe

Könyvtárunk Szentendre és Pest megye büszkeségeként a használói igényekhez igazodó korszerű, hangulatos, otthonos épületben szolgáltató, többfunkciós közösségi tér, kulturális és kutatási központ. A kor kihívásait szem előtt tartva szolgáltatásainkat és technikai eszközeinket fejlesztjük. Az értékek teremtésével, megőrzésével, közvetítésével egy élhetőbb társadalmat hozunk létre.

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár küldetése

Könyvtárunk a kulturális értékek közvetítője, közösségi tér. A modern technika eszközeivel és minőségi szolgáltatásainkkal az esélyegyenlőség elvét követve segítjük használóinkat kitűzött életcéljaik elérésében. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk helyi kulturális értékeink megőrzésének és szabad közvetítésének.
Könyvtárunk teret biztosít az olvasás és az információs műveltség fejlesztésére. Elkötelezettek vagyunk az élethosszig tartó tanulás és a szabadidő tartalmas eltöltése mellett.
Megyei könyvtárként feladatunk Pest megye könyvtárainak szakmai felügyelete, és a kistelepülések könyvtári ellátásának támogatása. Hozzájárulunk Szentendre város fejlesztési koncepciójának megvalósításához.