Megyei feladatellátás

Elérhetőségeink:

 • Központi telefon: +36-26/310-870
 • Központi e-mail: modszertan@pmk.hu
 • Beszámoló,munkaterv: beszamolok@pmk.hu
 • Statisztikával kapcsolatos kérdések: +36-30-3388-691 statisztika@pmk.hu
 • Postacím: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Megyei feladatellátás 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár megyei feladatellátással és a KSZR-rel foglalkozó munkatársai:

 • Krzyzewsky Géza Tamás
 • Nagy Réka
 • Nemoda Zsuzsanna (jelenleg gyes-en)
 • Patkós Ilona
 • Szabóné Szendrei Zsófia (jelenleg gyes-en)
 • Szöllősi Annamária
 • Ütő Dorottya
 • Vadász Fanni
 • Varga Boglárka
 • Varga Dóra

Könyvtári Szolgáltató Rendszer - A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése
Szakmai stratégiánkban, az utóbbi esztendőkben komoly hangsúlyt kapott az a feladat, mely a K(önyvtárellátási) SZ(olgáltató) R(endszer) létrehívásával kereteket kapott. Mint ismeretes, a legfelsőbb szakmai vezetők eredményes érdekérvényesítő tevékenységének köszönhetően, új források is megnyíltak e társadalmilag fontos szolgáltatás finanszírozására. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer az 1997. évi CXL. törvény 64. § alapján szabályozott széles szakmai kisugárzó tevékenység: folyamatos együttműködést, rendszeres szolgáltatás-szervezést, helyszíni látogatásokat, tanácsadást, értékelést, valamint gyakorlati segítségnyújtást jelent. További információkat az alábbi oldalon találhat: kistelepulesek.pmk.hu

Megyei feladatellátás:

Szakmai tanácsadás

Szakmai, pályázati, jogi, számítástechnikai információkat és helyszíni segítséget nyújt a megye könyvtárosainak napi feladataik szakszerű ellátásához. Rendezvények szervezése Szervezi és koordinálja a könyves ünnepekhez és országos kezdeményezésekhez kapcsolódó gyermek és felnőtt irodalmi rendezvényeket, eseményeket, tudományos, ismeretterjesztő előadásokat a megyében. Mindezeket a könyvtárak összefogásával, közös pályázatok írásával, együttműködési megállapodások, támogatási szerződések kötésével valósítja meg.

Kapcsolattartás a fenntartókkal, könyvtárakkal
A megye könyvtárait tájékoztatja a jogszabályok változásairól, pályázati lehetőségekről. Felkérésre részt vesz a személyi pályázatok elbírálásában, ajánlások elkészítésében. A könyvtárak közötti infokommunikációs kapcsolattartás érdekében megyei levelező listát működtet. Éves minisztériumi Beszámolók, Munkatervek begyűjtése, véleményezése Pest megye nyilvános könyvtárai körében.

Statisztikai feladatok és adatszolgáltatás 
Évente elvégzi a megye nyilvános könyvtárai statisztikai jelentéseinek ellenőrzését és az összesített megyei statisztika elkészítését.

Szakmai képzés
Szervezi szakmai konferenciákat, kiscsoportos szakmai továbbképzéseket rendez könyvtárosoknak. Akkreditált képzés helyszíneként működik. Kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatok Kötelespéldányként gyűjtjük a Pest megyére, így természetesen a Szentendrére vonatkozó könyveket és egyéb dokumentumokat is.

ODR tevékenység 
A Pest Megyei Könyvtár ODR tagkönyvtár, így miután évente gyűjteményének gyarapítására az ODR alapból támogatást is kap, a hozzá forduló (nemcsak Pest megye) könyvtárak igényeinek kielégítése is feladata. Természetesen az sem kerülhető el, hogy a Pest Megyei Könyvtár saját állományában nem található dokumentumokat az ország különböző könyvtáraiból könyvtárközi kölcsönzés keretében megkérje a saját olvasóinak is.

Nemzetiségi könyvtári ellátás a megyében
A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár pályázati támogatás (NKA) segítségével évek óta segíti a megye nemzetiségi könyvtári állományának gyarapodását. A támogatás segítségével Budakeszi, Csörög, Pilisborosjenő, Pilisszántó, Pilisvörösvár, Pomáz, Solymár, Tököl, Újhartyán, Üröm, Zsámbék német, szlovák, horvát, valamint cigány nyelvű könyvekhez jut.

Minőségfejlesztés
A minőségfejlesztési munka támogatása a megye könyvtárosai számára. Minőségügyi konzultációt biztosítunk mentor bevonásával.