Díjtáblázat

a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár szolgáltatásaira vonatkozóan
érvényes: 2023. március 1-től

 

Beiratkozási díjak:

 • Felnőtteknek (16 év felett): 3500 Ft/év
 • Gyerekeknek és diákoknak (16 év alatt): ingyenes
 • Diákoknak (16 év felett): 1750 Ft/év
 • Pedagógusoknak: 1750 Ft/év
 • Regisztrált munkanélkülieknek: 1000 Ft/év
 • Nyugdíjasoknak (70 év alatt): 800 Ft/év
 • Nyugdíjasoknak (70 év felett): ingyenes
 • Vak és gyengénlátó embereknek: ingyenes
 • Könyvtárak, muzeális intézmények és levéltárak dolgozóinak: ingyenes
 • Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak: ingyenes

A beiratkozási kedvezményre való jogosultságot minden beiratkozáskor hitelt érdemlően igazolni kell.

Könyvtárközi kölcsönzés díja:

 • Eredeti dokumentum esetén regisztrációs díj: 1000 Ft/ dokumentum.
 • Digitális vagy fénymásolatban kért dokumentum esetén a küldő könyvtár által megállapított összeg.
 • Külföldről kért dokumentum esetén a küldő könyvtár és a külföldi könyvtárközi kölcsönzést koordináló könyvtár (OSZK) által megállapított összeg.

Késedelmi díj:

 • Könyvtári dokumentumok esetén: 20 Ft/nap/dokumentum.
 • Gyermekkönyvtári dokumentumok esetén: 10 Ft/nap/dokumentum
 • Könyvtárközi kölcsönzés esetén: 1000 Ft/nap/dokumentum.
 • Kézikönyvek rövid kölcsönzése esetén: 500 Ft/nap/dokumentum.

Kártalanítási összeg:

Elvesztett, vagy megrongálódott dokumentumok esetén (pótlás hiányában) a mindenkori új beszerzési árat, és a beszerzés költségeit köteles az olvasó megtéríteni, mely nem lehet kevesebb:

 • a szépirodalmi művek, és az audiovizuális dokumentumok esetén 4000 Ft-nál,
 • a szakkönyvek és elektronikus dokumentumok esetében pedig 6000 Ft-nál,
 • magyar nyelvű folyóiratok esetén 1500 Ft-nál,
 • külföldi folyóiratok esetén 2500 Ft-nál.

Régi vagy nagyon keresett dokumentumok esetén a fenti elvek alapján megállapított ár négyszeresét, valamint a dokumentum újra előállításának költségeit köteles az olvasó kártalanításként megfizetni.
Könyvtárközi kölcsönzés esetén, ha az idegen könyvtártól kapott könyv elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját - amelyet a kölcsönadó intézmény állapít meg - a könyvtárhasználónak kell megfizetnie.
Az olvasó a kártalanítási összegen túl köteles a Könyvtár részére megtéríteni az ezzel okozati összefüggésben felmerült további károkat.

Egyéb díjak:

 • 6 db feletti könyv, CD, DVD kölcsönzése esetén a terítési díj: 100 Ft/db
 • Irodalomkutatás 20 tétel felett: megállapodás szerint

Másolási és nyomtatási díjak:

 • A/4: 25 Ft/oldal
 • A/4 kétoldalas: 30 Ft/lap
 • A/3: 50 Ft/oldal
 • A/3 kétoldalas: 60 Ft/lap

Internet használati díj: Napi fél óra ingyenes, minden további félóra; 100 Ft.

A kötészeti díjakat külön árjegyzék tartalmazza.