"Az én könyvtáram" projekt

Intézményünk csatlakozott a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által létrehozott kiemelt projekthez. (EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001). A projekt célja a 4-18 éves korosztály megszólítása új szolgáltatások, foglalkozások bevezetésével.

A program fejlesztési irányai:

  • Olvasáskultúra- fejlesztés támogatása,
  • Digitális írástudás közvetítése,
  • Könyvtárhasználat és információkeresés fejlesztése,
  • Szövegértés támogatása, fejlesztése, különös tekintettel a digitális szövegértésre és az egyéni és közösségi tanulásra.

További részletek a projektről: www.azenkonyvtaram.hu